II-31/A.1 SAYILI BORÇLANMA ARACI SAHİPLERİ KURULU TEBLİĞİSermaye Piyasası Kanunu’nun (SPKn) çeşitli maddelerinde değişiklik yapan  “Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 25/02/2020 tarihli ve 31050 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kurulumuz nezdinde bu kapsamda yürütülen ikincil düzenleme çalışmaları çerçevesinde SPKn’na eklenen 31/A maddesi ve piyasadan gelen görüşler de dikkate alınarak hazırlanan “II-31/A.1 sayılı Borçlanma Aracı Sahipleri Kurulu Tebliği” (Tebliğ) Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Tebliğ ile yatırımcıların değişen koşullara göre toplu bir şekilde hareket edebilmesine ve ihraççılar ile yatırımcıların borçlanma araçlarının hüküm ve şartlarının değişmesi yönünde mutabakata varabilmesine imkan sağlanmış olup, bu kapsamda;

  • Borçlanma aracı sahipleri kurulu (BASK) sisteminin işleyişine,
  • Borçlanma aracı sahipleri temsilcisinin belirlenmesine,
  • BASK toplantılarının gerçekleştirilmesine,
  • Teminatlı menkul kıymetlere ve bir teminat içeren borçlanma araçlarının BASK kararlarına katılımına,
  • İhraççının ödeme yükümlülüklerinin ihlali ve borçlanma aracının yapılandırılmasına

ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.