Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Derneği

Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Derneği,41 kurucu üyesinin girişimi ile Ankara’da kurulmuştur. Kurucular, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalında yüksek lisans ve doktora yapmış yahut yapmakta olan, farklı mesleklere mensup profesyonellerden oluşmaktadır.

Kurucular arasında, farklı kurum ve kuruluşlarda bir çok farklı meslek icra eden kamu çalışanları ve özel sektör mensupları olduğu gibi akademisyenler de bulunmaktadır. Bu noktada tüm kurucular gayrimenkul geliştirme ve yönetimi ile alakalı meselelerin disiplinler arasındaki iletişim, işbirliği ve ortak bilgi birikimiyle çözümlenebileceğine gönülden inanmaktadırlar.

Bunun ötesinde, gayrimenkul geliştirme ve yönetimine ilişkin dünya üzerinde etkinliğini sürdüren akımların yansımalarının da takip edilmesinin ve ülkemiz açısından yararlı olabilecek uygulamaların, ülkemizde yürürlükte bulunan sistemlere entegre edilmesinin önemi de kurucular tarafından kabul edilmektedir.

Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalında, bu çok disiplinli yapı göz önüne alınarak düzenlenen bir çok ders, tüm kurucuların, ortak bir çalışma kültürü geliştirmesini, farklı disiplinlerde de söz sahibi olabilmesini ve kendilerine bu anlamda meselelere geniş bir bakış açısı ile bakabilmelerine yol açmış ve farklı uzmanlığı olan kişiler arasında bir yardımlaşmanın ve ortak bir kültürün ortaya çıkmasını sağlamıştır.

Kurucular, bu noktada içinde bulundukları işbirliğinin ve ortak paydada buluşma duygusunun değerini anlamış ve bunu yaygınlaştırmanın bir yolu olarak Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Derneği’ni kurmaya karar vermiştir.