Girdi yapan GGYD

II-31/A.1 SAYILI BORÇLANMA ARACI SAHİPLERİ KURULU TEBLİĞİ

Sermaye Piyasası Kanunu’nun (SPKn) çeşitli maddelerinde değişiklik yapan  “Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 25/02/2020 tarihli ve 31050 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kurulumuz nezdinde bu kapsamda yürütülen ikincil düzenleme çalışmaları çerçevesinde SPKn’na eklenen 31/A maddesi ve piyasadan gelen görüşler de dikkate alınarak hazırlanan “II-31/A.1 sayılı Borçlanma Aracı Sahipleri Kurulu Tebliği” (Tebliğ) […]