Meslek: Avukat
Çalıştığı Kurum: Rönesans Holding A.Ş.
Pozisyonu: Hukuk Müşaviri
Uzmanlık Alanları: Kişisel Verilerin Korunması Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, Şirketler Hukuku
Üyelikler: Ankara Barosu
Eğitim: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Lisans (2003), Ankara Üniversitesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı, Yüksel Lisans, (2019).
Lisanslar: Gayrimenkul Değerleme Lisansı (SPK), Marka ve Patent Vekilliği Lisansı (TPE)
Dil: İngilizce
E-posta: avburcucetinkaya@gmail.com

ANONİM ORTAKLIKLARA AYNİ SERMAYE KONMASI VE BUNUN DEĞERLEMESİ, 2017 BİTİRME PROJESİ

“Ticaret Şirketlerine ayni sermaye konma işleminin kanun tarafından tüm ilgililerin menfaat dengelerinin hesaba katıldığı bir bakış açısıyla düzenlendiği bir tarafa bırakılırsa, değerleme ayağında yapılacak hatalar ve noksanlıklar nedeniyle malvarlığı unsurunun değerinin olması gerektiği gibi tespit edilememesi, kanunun amacının yerine gelmemesi sonucunu doğuracak ve tüm düzenlemeleri bir yerde boşa çıkaracaktır.

Dolayısıyla konunun yasal düzenlemeler ayağı yanında ayni sermayeye değer biçilmesi ayağı da aynı önem derecesiyle, dikkatle ele alınmalıdır. Ayni sermaye olarak kabul edilebilecek malvarlığı unsurlarının değerinin mahkemeler önünde tespit edilmesi öngörülmüş olup değerleme teknik bir bilgi gerektirdiğinden, bu değerleme çalışmaları bilirkişiler tarafından yapılmaktadır. Bu raporlarda çoğu kez kullanılan tekniklerin neler olduğu ve hangi sebepten bu tekniklerin tercih edildiği yahut edilmediği açıklanmamakta, değeri etkilediği düşünülen tüm faktörler ve unsurlar ayrıntılı izah edilememektedir.

Bu türde raporlara kanunun açtığı itiraz yolunun efektif kullanılması ve resmi nitelik taşıyacak bu raporların hem hukuken hem ekonomik anlamda gerçekleştirilmek istenen amacı sağlayabilmesi için, bu raporlara itiraz etme yetkisi olan kişilerin, bazı itiraz noktalarına dair bilgi sahibi olmaları ve değerlemenin temel bazı ilkelerine vakıf olmaları gerekmektedir.

Öte yandan buna en çok ihtiyaç duyabilecek kitle olarak avukatların, değerleme bilimi ile ilgili karşılacakları kaynaklar, ihtimal odur ki son derece teknik kaynaklar olacak ve muhatapları tarafından kolay okunur ve anlaşılır olamayabilecektir. İşbu çalışmada öncelikle bu ihtiyacın karşılanmasında bir adım atmak amaçlanmıştır.”