Meslek: İnşaat Mühendisliği
Çalıştığı Kurum: Efesin İnşaat Mühendislik Gayrimenkul Değerleme Ltd. Şti.
Pozisyonu: Şirket Ortağı ve Genel Müdür
Uzmanlık Alanı: İnşaat, park, bahçe ve çevre düzenleme işleri müteahhitlik hizmetleri, gayrimenkul geliştirme, yönetimi ve değerleme hizmetleri
Mesleki Kuruluşlara Üyeliği: Sorumlu Değerleme Uzmanı (TDUB) , Gayrimenkul Değerleme Lisansı (SPK), İş Güvenliği Uzmanı (ÇSGB), İnşaat Mühendisleri Odası (İMO)
Eğitim: Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Lisans (2005), Ankara Üniversitesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans (2017),
Ankara Üniversitesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı, Doktora (halen)
Dil: İngilizce
E-posta: sinanterzioglu@hotmail.com

SEÇİLMİŞ ÖRNEKLERİN İNŞAAT İLERLEME SEVİYESİ ANALİZİ, 2017 BİTİRME PROJESİ

“Yapım işlerinde her bir iş kaleminin toplam inşaat maliyeti içindeki payının; gayrimenkul ve özellikle konut sertifikası, bağlı kredi ve sukuk uygulamaları yaşamsal derecede önem taşıdığı, halen finans kurumları, mahkemeler ve kamu idarelerinde yapılmakta olan çalışmaların kaba sonuçlar verdiği, detaylı analiz yapılarak aşamalara göre inşaat ilerleme seviyesinin analizi yerine farklı kurumların genel kabullerine göre işlem yapıldığı tespit edilmiştir. Mevcut uygulamaların iyileştirilmesi, inşaat ilerleme seviyesi analizi ve proje geliştirme ve değerleme çalışmalarının niteliğinin artırılması bakımından gayrimenkul geliştirme uzmanlarının yaşamsal önemi ortaya çıkmaktadır.

Bu çalışmada inşaat maliyetini etkileyen faktörlerin öncelikle literatüre dayalı olarak incelenmesi yapılmış ve ikinci aşamada ise seçilmiş örnek olaylar çerçevesinde konut yapılarında toplam inşaat maliyetini etkileyen faktörlerin analizi ile inşaat ilerleme düzeyinin tespitine yönelik normlar ortaya konulmuştur. Seçilen üç örnek projeden yola çıkılarak inşaat maliyetleri analiz edilmiş ve sonuç olarak değerleme uzmanları tarafından sık kullanılan sitüasyon cetvelinin oluşturulması ve inşaat maliyet analizi ile ilişkilendirilmiş ilerleme seviyesi analiz edilmiştir.”